Privacy Policy EST

Tingimused

Üldtingimused

Delta Apartments (teenusepakkuja) soovitab meie külalistel enne broneeringu tegemist tutvuda tingimustega. Reserveeringu tegemisel nõustub külaline broneeringu tingimustega.

Klient peaks teatama enda eeldatava saabumisaja. Meie meeskond hindaks seda, kui info oleks olemas paar päeva enne saabumist.

 • Külaline peab olema valmis täitma registreerimislehe ja selle allkirjastama.
 • Külaline peab hoolt kandma korteri, sisustuse ja muu inventari eest.
 • Lubatud külaliste arvu ei tohi ületada broneeringul märgituga.
 • Öörahu rikkumine ja naabrite segamine on rangelt keelatud (alates 23:00 kuni 07:00)
 • Peod ja igasugused üritused on meie külaliskorterites keelatud.
 • Külaline peab koheselt teavitama vastuvõttu korteris avastatud probleemi või lõhutud inventari puhul, mis ei ole kliendi poolt tekitatud. Teade tuleb teha kirjalikus vormis, kui võimalik koos piltidega. Kui seda ei tehta, on kohustatud klient tasuma kõik kulutused remonditöödele või inventari maksumuse.
 • Klient on kohustatud jätma 200 EUR deposiit, mis broneeritakse krediit või pangakaardilt ja vabastatakse väljaregistreerimise päeval, kui korteris on kõik korras.
 • Suitsetamine on meie külaliskorterites rangelt keelatud.
 • Külalised vastutavad oma väärtuslike esemete korteris hoidmise eest.

Delta Apartments teavitab omalt poolt järgmist:

 • Delta Apartments pakub professionaalset ja viisakat teenust kõikidele meie klientidele.
 • Pildid korteritest vastavad tegelikele korteritele ja informatsioon nende kohta on tõene.
 • Delta Apartments pakub tasuta lisa koristuse, kui klient ööbib rohkem, kui 5 ööd. Lisaks on vajadusel garanteeritud tehniline abi.
 • Probleemide korral, mida ei ole võimalik koheselt lahendada, teeb teenusepakkuja omalt poolt kõik tuleneva, et leida kliendile sobilik lahendus. Kas külaliskorteri vahetus või mingi muu leevendus.
 • Ülebroneeringu korral vastutab ettevõtja sarnase korteri leidmise eest.
 • Kõik kirjalikud nõuded ja kaebed, vaatab ettevõte läbi esimesel võimalusel ja teeb vajalikud sammud, et leida õiglane lahendus, mis rahuldaks kõiki osapooli.

 

 

 

Broneeringu tühistamise ja no-show sätted

Kõik broneeringu tühistamised palume esitada kirjalikult alljärgnevale e-posti aadressile: accommodation@deltatravel.ee

Kui korter on reserveeritud tagastamatu hinnaplaaniga ehk garanteeritud broneering:

Majutuse broneerimisel tuleb tasuda 100% ettemaks ja reserveeringu tühistamisel kaotab klient kogu makstud summa.

Kui korter on reserveeritud tasuta tühistamise õigusega:

Majutuse broneerimisel ettemaksu vajadus puudub. Kliendil on võimalus tasuta tühistada broneering, kuni 2 ööd enne saabumist. Juhul kui tühistamine on hilisem, kui 48 h on teenusepakkujal õigus määrata trahv ühe öö ulatuses.

Broneeringu muutmine

Muudatused broneeringutes sõltuvad vabade korterite, hindade ja muudest oludest.

 

Kuupäevade muutmine: kõik kuupäeva muudatuse ja muud modifikatsiooni soovid tuleb

saata e-postile accommodation@deltatravel.ee

Broneeringu pikendamine: võimalik vaid juhul, kui broneeritud korter on järgnevateks päevadeks vaba ja originaal reserveeringu eest on tasutud. Lisapäevade eest toimub tasumine, kas ettemaksuna või meie vastuvõtus.

Broneeringu lühendamine: broneeringu ettemaks tagastamisele ei kuulu.

Külaliste arvu muutmine:

Külaliste arvu suurendamine:juhul, kui korteri maksimaalne külaliste arv pole ületatud (voodikohad) Teatud juhtudel tuleb tasuda lisatasu, külaliste arvu suurendamisel.

Külaliste arvu vähendamine: ettemaksu tagastusi ei tehta, külaliste arvu vähendamisel.

 

Privaatsuspoliitika

Delta Apartments’i poolt kasutatavad isiklikud andmed

Tehes broneeringu deltaapartments.eu veebisaidil, salvestatakse isikuandmeid, nimi, telefoninumber ja e-posti aadress, ettevõtte andmebaasi, kuna Delta Apartments peab edastama olulist informatsiooni, näiteks broneerimiskinnituse, maksetõendi või muu broneeringuga seotud teabe. Tagastamatu ehk garanteeritud broneeringu liigi korral palutakse külastajatel esitada krediitkaardi andmed (krediitkaardi tüüp, number, CVC-kood ja aegumiskuupäev). See teave on vajalik broneeringu lõpuleviimiseks. Külastajale saadetakse eduka broneerimise korral kinnituskiri märgitud e-posti aadressile.

Isikliku teabe kasutamine:

Ettevõtte poolt salvestatud isikuandmeid kasutatakse majutusteenuse piisavaks toimimiseks, mis hõlmab muu hulgas järgmisi eesmärke: broneeringud, maksed ja kliendiga ühenduse hoidmiseks. Edukaks broneerimiseks esitatud isiklik teave salvestatakse broneerimissüsteemis SabeeApp. Sabee serveritel on väljastatud Thawte  turvasertifikaadid, nii et kõik Delta Apartments’i ja külaliste vahel edastatud andmed, mis kasutavad SabeeAppi interneti-broneerimissüsteemi ja Sabee servereid, on turvatud uusima krüpteerimistehnoloogia abil. Kui sisseregistreerimise ajal nõustub külaline eripakkumiste saamisega, võib Delta Apartments kasutada külaliste e-posti, et teavitada neid allahindlustest või eripakkumistest. Selleks, et jälgida meie kodulehe statistikat, mis iseloomustab interneti liiklust reaalajas ja veebilehe käitumist, kasutab ettevõte Yandex Metrica ja Google Analyticsit; selle põhjal ei saa tuvastada ühtegi konkreetset isikut.

Isikliku teabe kaitse:

Delta Apartments kasutab rangeid turvameetmeid, et kaitsta klientide isikuandmeid ja takistada juurdepääs kolmandatele isikutele ilma kasutaja loata. Personaalsele teabele antakse ligipääs ainult ettevõtte töötajatele, kes vajavad teavet teenuse pakkumiseks. Teave säilitatakse mõistliku aja jooksul või nii kaua, kui see on seaduslikult lubatud või kuni külaline palub ettevõttelt andmete süsteemist kustutamist. Kodulehel tehtud makseid kaitstakse kolmanda osapoole turvalise sertifitseeritud makseteenuse pakkuja kaudu ja Delta Apartments näeb krediitkaardi andmeid kuni väljaegistreerimise päevani. Pärast väljaregistreermist, kustutatakse krediitkaardi andmed automaatselt. Suhtlust kliendiga, ei edastata kunagi kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud. Samuti jälgib ja teostab ettevõte andmete säilitamise perioodide analüüsi, kustutades  andmed, mis on aegunud.

 

SabeeApp võtab andmekaitset väga tõsiselt. IKÜ-i määruste täitmiseks on nemad läbi vaadanud kõik sisemised protsessid, parandanud turvalisust, et kaitsta kõiki SabeeAppis talletatud andmeid, Kasututakse kaasaegseid  tulemüüri ja muid kaitsesüsteeme, mis on lepingutes märgitud

Cookie Fail

Mis on cookie fail?

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale.

Küpsised kuuluvad nn hallvara hulka, mis ei ole ohtlik, aga võib kasutajale siiski ebamugavusi tekitada. Sellepärast analüüsivad viirusetõrjeprogrammid lisaks viirustele ka küpsiseid ja pakuvad kasutajale võimalust ise otsustada, millised küpsised alles jätta ja millised kustutada.

Küpsised ise kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega internetiavarustesse ei saada. Küll aga võidakse küpsiste abil kogutud informatsiooni müüa kolmandatele osapooltele. Pärast aga hakkab kasutaja saama turunduslikke kommertsteadaandeid (http://www.aki.ee/et/kupsised)

Milleks kasutatakse cookie faile?

Küpsised annavad võimalust jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavatest toiminguid. Küpsisest saadavat infot kasutatakse selleks, et parandada lehe sisu ning muuta veebileht kasutusmugavaks. Üldjuhul kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides kasutajate eelistusi võrgulehtede külastamisel. Kasutajale see otsest ohtu ei kujuta, kuid isikuandmete kaitse seisukohalt võib sellist tegevust nimetada isiku privaatsuse rikkumiseks. Seda juhul, kui võrgulehel pole küpsiste kasutamisele viitavat teavitust. Võrgulehtede haldajad on kohustatud võrgulehel esitama selge ja arusaadava teabe, millist tüüpi küpsiseid nende võrguleht kasutab ja mis eesmärgil. Nii saab kasutaja ise otsustada, kas ja millised küpsised ta lubab või keelab (allikas: http://www.aki.ee/et/kupsised)

 

Küpsistest keeldumine

 

Iga Kasutaja saab keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid. Kõikide küpsiste blokeerimine võib küll aidata kasutaja privaatsust kaitsta, kuid samas piirata ka mõne võrgulehe kasutusvõimalusi.

Kasutaja võib alustada sellest, et blokeerib veebilehitsejas kõikide küpsiste kasutamise ja edaspidise kasutuskogemuse põhjal lubab küpsised ainult nendele võrgulehtedele, mida ta usaldab (allikas http://www.aki.ee/et/kupsised)

 

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid:

 

 • Püsiküpsised ehk Kohustuslikud küpsised:

Neid cookie tüüpe kasutatakse selleks, et veebileht saaks normaalselt funktsioneerida. Näiteks, Cid cookie eesmärk on järgmine: see fail on kohustuslik, kuna see võimaldab krediitkaardi tehinguid veebilehel. Seda teenust pakub Stripe.com ja võimaldab teha internetimakseid isiklikku infot salvestamata

 • Analüütilised küpsised,

Need koguvad teavet selle kohta, kuidas võrgulehte kasutatakse. Näiteks, milliseid võrgulehti külastatakse enim ja kas kasutajad saavad võrgulehtedelt veateateid. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks võrgulehe kasutajat otseselt tuvastada. Küll aga võib arvutikasutuse analüütiline jälgimine viia kasutaja kaudse tuvastamiseni.

 • Reklaamiküpsised

mida võrgulehed kasutavad kasutaja huvidele sihitud reklaamide pakkumiseks. Küpsised reguleerivad, mitu korda kasutaja konkreetset reklaami näeb ning aitavad ühtlasi mõõta reklaamikampaania tõhusust.

 • Tehnilised küpsised:

mis on vajalikud, et kasutaja saaks võrgulehel üldse navigeerida ja võrgulehe funktsioone kasutada.