Privacy Policy Fin

Varaus- ja majoitusehdot

Yleiset ehdot

Suosittelemme vieraillemme tutustumaan huolellisesti huoneiston majoitus- ja varausehtoihin.   Vahvistaessanne varauksen, hyväksytte Delta Apartments:in ehdot.

 • Asiakkaan tulee ilmoittaa arvioitu saapumisaika majoituksen vastaanottoon
 • Asiakkaan tulee täyttää rekisteröintilomake saapuessaan majoituspaikkaan
 • Asiakas kohtelee huoneistoa ja sen varustusta huolellisesti
 • Huoneistossa majoittuvien henkilöiden lukumäärä ei saa ylittää varauksen yhteydessä ilmoitettua määrää
 • Kaikenlainen laiton toiminta majoituksen aikana huoneistossa on kielletty
 • Asiakas noudattaa lain määräämiä järjestyssääntöjä. Yörauha on klo 23-07,

1.7. alkaen klo 22:00-06, viikonloppuisin klo 24-07.

 • Huoneistossa ei saa järjestää huvitapahtumia
 • Tupakointi huoneistossa ei ole sallittu
 • Mikäli asiakas havaitsee huoneistossa saapuessaan vahingoittuneita tai viallisia laitteita tai kalusteita, pyydämme ilmoittamaan niistä vastaanottoon kirjallisesti ja jos mahdollista valokuvan kanssa. Jos vahingoista tai vioista ei ilmoiteta, ne voivat siirtyä asiakkaan korvausvelvollisuuteen.
 • Delta Apartments:illa on oikeus veloittaa 200 euron ennakkomaksu
 • Delta Apartments ei vastaa asiakkaan kadonneesta tai varastetusta omaisuudesta

Delta Apartments on sitoutunut omalta osaltaan:

 • toteuttamaan tarjoamansa palvelut parhaansa mukaan
 • vastaaman tiedon ja valokuvien oikeellisuudesta
 • tarjoamaan ammattimaista ja kohteliasta palvelua
 • hoitamaan siivouksen ja lakananvaihdon majoituksen 6. päivänä, ja suorittamaan tarvittavat korjaustyöt
 • Mikäli huoneistossa on vikoja, joita ei voida hoitaa heti, Delta Apartments tekee kaikkensa, jotta asiakkaalle saadaan järjestettyä varausta vastaava toinen huoneisto tai muulla tavalla vähentää epämukavuuksia
 • Delta Apartments on velvollinen reagoimaan kaikkiin kirjallisiin vieraiden valituksiin

 

 

Varauksen peruuntuminen ja saapumatta jättäminen
Asiakkaan tulee ilmoittaa varauksen peruutuksesta kirjallisesti sähköpostiin: accommodation@deltatravel.ee

Jos asiakas on varannut majoituksen varausehdoilla, jolloin maksua ei palauteta:

Asiakkaalta veloitetaan majoituksen koko hinta huolimatta peruutuksen ajankohdasta. Tällöin ennakkomaksua (koko maksu) ei palauteta.

Jos asiakas on varannut majoituksen kuluttomilla peruutusehdoilla:

Asiakas voi perua varauksen kuluitta 2 vuorokautta ennen majoituksen alkua. Varauksen peruuntuessa alle 2 vuorokautta ennen majoituksen alkua, asiakkaalta veloitetaan maksu yhden vuorokauden majoituksesta. Ennakkomaksua ei tällöin vaadita.

Varauksen muutokset

Varauksen muutokset ovat mahdollisia, jos haluttuna ajankohtana on vapaata ja kyseiseen huoneistoon on mahdollista majoittaa enemmän ihmisiä.

Päivämäärien muutos: Päivämäärien muutoksista tulee lähettää sähköposti osoitteeseen  accommodation@deltatravel.ee.  Mikäli uudet päivämäärät ovat eri hintaisia, tulee asiakkaan maksaa erotus.

Varauksen pidentäminen on mahdollista aina, jos kyseinen huoneisto on vapaana näinä päivinä. Muutos vahvistuu heti, kun maksetun ja uuden varauksen erotus hinnassa on maksettu.

Varauspäivien väheneminen on mahdollista, mutta tällöin maksettua summaa ei hyvitetä.

 

Muutos henkilömäärässä:

Henkilömäärän muutos on mahdollista, jos kyseiseen huoneistoon on mahdollista majoittaa enemmän ihmisiä. Joissakin huoneistoissa tämä voi vaikuttaa hintaan, jolloin varausmuutos vahvistuu maksetun erotuksen jälkeen.

Henkilömäärän pieneminen on mahdollista, mutta tällöin maksettua summaa ei hyvitetä.

 

 

 

Luottamuksellisuus

Henkilötiedot

Varauksen yhteydessä sivustolla   deltaapartments.eu asiakkaan henkilötiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite tallentuvat Delta Apartments:in tietojärjestelmään, jotta varaus voidaan vahvistaa ja maksaa, kuten myös varaukseen ja majoitukseen liittyvät tiedot.  Mikäli on kysymyksessä peruuttamaton varaus, asiakkaan on myös annettava luottokorttitiedot, voimassaoloaika, CVC koodi varauksen maksua varten.

Henkilötietojen käyttö

Henkilötietojen käyttö on tarpeellista varauksen toteutumisen kannalta liittyen varaukseen, maksuun, kyselyihin, tiedon välitykseen ja analyysiin. Jos asiakas valitsee rekisteröintikortissa kohdan ” saa lähettää postissa tarjouksia ”, Delta Apartments saa käyttää sähköpostia mainosten ja tarjousten lähettämiseen. Tilastojen ja analyysien tekemiseen Delta Apartments käyttää Yandex Direcct ja Google analytiikkaa, jolloin asiakkaan henkilökohtaiset tiedot jäävät anonyymeiksi.

Henkilötietojen suojaus

Delta Apartments: illa on käytössä tarkat määräykset asiakastietojen turvallisuutta koskien tai joutumisesta kolmansien osapuolien käsiin ilman asiakkaan suostumusta. Henkilötiedot tallennetaan tätä varten varausjärjestelmässä Sabee App, mihin on pääsy vain DeltaApartments:in työntekijöillä, joille nämä tiedot ovat tarpeellisia työn vuoksi. Tietoihin pääsy on mahdollista vain lain määräämän ajan. Mikäli asiakas haluaa majoituksen jälkeen, että tiedot hävitetään, Delta Apartments on velvollinen tiedot hävittämään.

Kaikki luottamuksellinen tieto, esimerkiksi luottokorttinumerot, joita voi väärinkäyttää, on suojattu automaattisesti asiakkaan turvallisuuden vuoksi. Sabee App:in kautta veloitetut maksut käyttävät ulkopuolista sertifioitua järjestelmää, ja luottokorttitiedot häviävät järjestelmästä heti veloitetun maksun jälkeen.

Henkilötiedot, joita tarvitaan varausta tehdessä henkilökohtaisen tilin luomiseksi, jäävät tietokantaan järjestelmässä SabeeApp, joka on rekisteröity Unkarissa.

 

 

Evästeet

Delta Apartments, niin kuin monet muut sivustot, käyttää evästeitä. Muutama sana niiden käytöstä selvyyden vuoksi.

Mikä on cookie?

Eväste (cookie) – on pieni tiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään, kun käyttäjän tietoja halutaan tallentaa tämän siirtyessä sivulta toiselle ja niiden asentaneen yrityksen käyttöön. Ne ovat välttämättömiä internetin toiminnan kannalta ja myös helpottavat sen toimintaa.

Mihin evästeitä tarvitaan?

Evästeitä tarvitaan erilaisen tiedon tallentamiseen. On olemassa erityyppisiä evästeitä: niitä hallinnoivien yrityksien tarkoituksesta riippuen; henkilökohtaiset tai kolmansien osapuolien evästeet, istuntokohtaiset tai pysyvät tai erilaisiin päämääriin (tekniset, personointi, analyyttiset, mainonta). Esimerkiksi, evästeet mahdollistavat palauttamaan käyttäjän tiedot (esimerkiksi, kielivalinta).

Kuinka voitte hävittää evästeet?

Voitte valita valikosta, että ette halua enää vastaanottaa evästeitä, joka sivustolla käyntinne aikana, tai ne voi hävittää käynnin jälkeen. Tällöin on kuitenkin mahdollista, että ei ole pääsyä sivuston kaikkiin osiin.

Eväste- tyypit, joita Delta Apartments käyttää

 • Välttämättömät evästeet

Nämä ovat tarpeellisia sivuston toiminnan kannalta ja suojaavat sivuston kaatumiselta.

Esimerkiksi, Cid  on tarpeellinen turvallisten luottokorttimaksujen kannalta. Se mahdollista käytön ilman tietojen tallentamista.

 • Evästeet tilastolliseen analyysiin

Tämä mahdollistaa laskemaan sivustolla kävijöiden määrän ja saamaan tilastotietoa asiakkaiden käyttämistä palveluista. Se myös paikallistaa maantieteellisen tietokoneen sijainnin, mikä mahdollistaa valitsemaan parhaiten soveltuvat palvelut. Tästä johtuen pystymme vastaamaan parhaiten asiakkaiden tarpeisiin.

 • Mainokset

Ne ovat evästeitä, jotka mahdollistavat käyttämään tehokkaasti hyväksi sivustomme mainostilan ja mainoksen sisällön.  Ne voivat olla meidän tarjoamiamme tai kolmansien osapuolien palveluja, jotka saattavat olla asiakkaista mielenkiintoisia.

 

 • Tekniset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivuston teknisen toiminnan kannalta.

 • Luokittelemattomat evästeet

Evästeet, jotka löytyvät luokittelun yhteydessä.